VÄLKOMMEN TILL HANDSJÖN - HANDLAKE VILLAGE

OLA NILSSONS SÅG OCH HYVLERI

 

Regelvirke, okantat virke, sparrar, panel m.m

Vid speciella behov kontakta Ola.

 

070-6151171
070-3962005